vrijdag 23 januari 2015

Zwembad, 31 oktober


Het zwembad houdt de gemoederen in Oudewater flink bezig. Voor mij de reden om vaart in het proces te brengen en een besluit voor te bereiden voor de gemeenteraad op 30 oktober. Voorafgaand aan deze raadsvergadering is in het Forum stevig gediscussieerd over de twee initiatieven voor een nieuw bad. Overdekt of zwemmen in de open lucht? Diverse belanghebbenden hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om in te spreken. Met name de voorstanders van een overdekt bad lieten zich flink horen. Men zou met al deze aandacht voor de vraag open of overdekt bijna vergeten dat renovatie van het huidige bad ook nog steeds een optie is.
Omdat in de laatste dagen voor de beslissende raadsvergadering veel nieuwe gegevens en ook wijzigingen op de oorspronkelijke plannen werden aangedragen werd het voor de raad steeds lastiger een goede afweging te maken. Uiteindelijk is besloten de twee zwembadinitiatieven nog eens scherp onder de loep te nemen. En dan gaat het vooral om (financiĆ«le) risico’s die samenhangen met de plannen. Dit onafhankelijke advies wordt opgesteld door Semad, een bedrijf met heel veel kennis en ervaring op het gebied van zwembaden. Het plan van aanpak is besproken met de initiatiefnemers en met SBZO en OZV en zeer positief ontvangen.
Met elkaar zien we reikhalzend uit naar de uitkomsten.

Intussen heeft SBZO begin januari laten weten ook in 2015 ‘Ons Statenbad’ te willen exploiteren. Daar ben ik heel blij mee. 

Ons Statenbad - ook in 2015 weer open