vrijdag 23 januari 2015

Platform Duurzaamheid, 13 november

Duurzaamheid is een breed begrip, waar ieder zijn eigen invulling aan geeft.
Energiebesparing, beperken van de CO2 uitstoot, de transitie naar duurzame energie, behoud van biodiversiteit, eerlijke handel, noem maar op.
In november vond in het oude Stadhuis de eerste bijeenkomst plaats van het Platform Duurzaam Oudewater. Op de open uitnodiging van de gemeente zijn 23 belangstellenden afgekomen, een mooie opkomst. Daarbij zijn talrijke ideeën voor duurzame initiatieven in Oudewater besproken.

Ik ben blij dat vanavond deze betrokken groep mensen bij elkaar is gekomen. Die ontmoeting heeft op zich al een meerwaarde, want je merkt dat duurzame initiatieven elkaar kunnen versterken.  Ik heb bovendien goede ideeën voor de toekomst gehoord. We zijn vooral op zoek naar concrete ideeën die in Oudewater uitvoerbaar zijn en zichtbaar resultaat opleveren. De volgende stap is om gezamenlijk te kijken waarvoor het meeste enthousiasme bestaat. Er waren onder meer vertegenwoordigers aanwezig van Energie Oudewater, de Wereldwinkel, de woningbouwvereniging, Zwerfvuilambassadeurs en Tuinderij de Groenteboer. Maar ook diverse geïnteresseerde burgers en ondernemers schoven aan. Het onderwerp duurzaamheid is in de meest brede zin van het woord besproken. In kleinere groepen zijn de thema’s energie, afval, groenbeheer en gedrag verder uitgewerkt tot concrete ideeën. Het Platform Duurzaam Oudewater is opgericht om gezamenlijk te bespreken hoe Oudewater nog duurzamer kan worden en hoe daar nog meer mensen bij betrokken kunnen worden.
Platform Duurzaam Oudewater
 Een tweede bijeenkomst volgt in februari 2015.
In de tussentijd ligt er een voorstel voor zonnepanelen stadskantoor en is het medisch centrum in gebruik genomen – het meest duurzame gebouw van Oudewater.
Maar we gaan ook verder met het beter scheiden van afval, of, nog beter, het verminderen van afval.
Er is een aanzet gegeven met een andere duidelijker vormgegeven afval kalender, met de campagne “glas in t bakkie”, mensen via publiekscampagne oproepen minder plastic tasjes te gebruiken.