vrijdag 23 januari 2015

Landelijk nieuws

Plotseling was Hekendorp landelijk nieuws. De uitbraak van de vogelgriep op het bedrijf van Wiltenburg leidde tot een aantal zeer hectische dagen. Vanaf zaterdagavond werd er koortachtig overleg gevoerd met de VRU, de NVWA, het ministerie en andere betrokken instanties.
Toen eenmaal duidelijk was dat het inderdaad om een voor kippen zeer besmettelijke vogelgriep ging werden vanuit het GBT snel de noodzakelijke maatregelen genomen. Als loco-burgemeester meedraaien in het GBT was nuttig en leerzaam. Belangrijks aandachtspunten voor de gemeente waren de communicatie en de informatievoorziening naar de omwonenden en de zorg voor de veiligheid.
Het was mooi om te zien dat een kleine organisatie als Oudewater heel adequaat kan opereren. Dankzij korte lijntjes werden er snel schermen geplaatst, wegafsluitingen geregeld en zo meer, zodat iedereen zijn werk effectief kon uitvoeren.

In het natraject werd Oudewater verrast met een bezoek van de Koning die zich kwam informeren over de gang van zaken, de afwikkelingen en de gevolgen voor de sector.
Ook in gemeenteraad is de situatie besproken. Daarbij werd duidelijk dat het belangrijk is dat op alle aspecten helderheid is. Voor alle belanghebbenden. Er komt een rapportage waarin alle relevante feiten bij elkaar op een rijtje worden gezet. Daarbij moet recht worden gedaan aan alle belangen – die van de boer, de direct omwonenden en de inwoners van Hekendorp. Met mogelijk aanbevelingen naar de toekomst.

Daar wordt aan gewerkt, met die kanttekening dat zorgvuldigheid en duidelijkheid voor snelheid gaan.