vrijdag 29 augustus 2014

Heksenketel

Gisteren even een kijkje genomen bij de Heksenketel. 
Jaar in jaar uit wordt in de laatste week van de schoolvakantie de Heksenketel Vakantieweek georganiseerd. Een gedreven groep vrijwilligers zet met beperkte middelen maar met heel veel steun uit de samenleving en het Oudewaterse bedrijfsleven een fantastische week neer. Vol met activiteiten waar kinderen van 4 -12 jaar enorm veel plezier beleven.
In en rond Tjonkie wordt volop geknutseld, brood gebakken boven een kampvuur, er is een springkussen, waterspektakel met de brandweer, noem maar op. En natuurlijk het huttendorp. Heel gaaf om te zien hoe fanatiek de kinderen timmeren en bouwen om van sloophout de mooiste hutten te maken. Dat het na de regen van de afgelopen dagen een gigantische modderboel is, dat deert niemand.

Ik heb genoten en wil de organisatie en vrijwilligers een heeeeeeeeel groooooooot compliment maken! Fantastisch wat jullie doen, ga nog heel lang door.
Heksenketel

zondag 17 augustus 2014

Bijtanken.....en inspiratie opdoen

Iedereen moet dat van tijd tot tijd. Bijkomen van alle drukte, lekker uitrusten en nieuwe energie opdoen. 
Wij hebben dat deze vakantie gedaan in Italie, om precies te zijn in Valle d'Aosta. Bij de meeste Nederlanders onbekend, maar dit is het uiterste noordwesten van Italie, ingeklemd tussen Frankrijk en Zwitserland. Een prachtig, nog relatief ongerept gebied in de bergen. Wij kampeerden met ons tentje niet ver van de grote St. Bernardpas. Je kunt daar echt fantastisch wandelen, met altijd uitzicht op hoge besneeuwde toppen als de Gran Paradiso, Mont Blanc (Monte Bianco), Matterhorn (Cervina) en Gran Combin. Na uren lopen neervallen in een berghut voor goede koffie (dat kun je wel aan de Italianen overlaten), een bord pasta of polenta. En af en toe pak ik de racefiets. Voor mij is klimmen in de bergen het ultieme wielrennen. 

Waarom vertel ik dit? Een van de redenen is dat ik toch wel een aantal dingen heb gezien die mij inspireren en die ik mee terug neem naar Oudewater. Bijvoorbeeld hoe de mensen daar zich heel erg bewust zijn van de onvervangbare waarde van het landschap, de natuur en de oude dorpjes. Hoe de bewoners van die dorpjes, hoe klein ook, trots zijn op wat ze te bieden hebben voor bezoekers en hoe zij daarbij de eigenheid benadrukken. Maar vooral hoe men ook zuinig is op die kwaliteiten. Hoe men zich bewust is dat je met het aantasten van het landschap of het karakter van de oude dorpjes ook de unieke waarden en dus de drager van het toerisme, in het geding brengt. 

Wat absoluut ook opvalt is de manier waarop alles op een hele goede manier ontsloten is voor bezoekers: goede kaarten, eenvoudige maar duidelijke foldertjes met routes en informatie. En uiteraard de bewegwijzering: simpel en doeltreffend. Richtingbordjes, alleen waar noodzakelijk, en met aanduiding van de afstand in tijd. En verder wat verfstrepen als markering. Werkt perfect en kost weinig. Informatie is overal te verkrijgen, bij de Ufficio del Turismo, de camping, de bar-ristorante, en de rifugio's. Of simpel in een getimmerd bakje op de P bij het begin van een wandelpad. 
Simpel en doeltreffend 
Mijn indruk is dat er vooral wordt geinvesteerd in de dingen waar het echt om gaat: wandelpaden, bewegwijzering, de oversteek van bergbeekjes, hier en daar kettingen en kabels voor de veiligheid. Laat ik het maar duidelijk stellen: aan een duur kunstobject als 'markeringspunt' bij een parkeerplaats heb je als recreant niets.  

woensdag 13 augustus 2014

Een lastig dossier; 10 juli

In de Monumentenwet is geregeld dat de gemeente in bestemmingsplannen regels dient op te nemen ter bescherming van bekende en te verwachten archeologische waarden. In bepaalde situaties moet de aanvrager van een omgevingsvergunning, op zijn kosten archeologisch onderzoek laten doen. Dit is in 2011 vastgelegd in het gemeentelijk archeologiebeleid.
Het belang van dit archeologisch onderzoek is in het historische centrum van Oudewater evident, zoals de recente vondsten bij de verbouwing van nieuwe HEMA aan de Donkere Gaard aantonen. Maar archeologie speelt ook in het buitengebied, waar in de  bebouwingslinten op oude rivierlopen (stroomruggen) en op de middeleeuwse ontginningsbasis de kans op vondsten ook reeel is. 


Fragment archeologische beleidskaart
Mede naar aanleiding van een evaluatie was het de wens van de gemeenteraad om de onderzoeksverplichtingen niet te zwaar te laten zijn en het beleid aan te passen. Dan gaat het over het verruimen van de oppervlaktegrenzen van bouwprojecten waarvoor (kostbaar) onderzoek verplicht is. Hier was al meerdere malen in de Raad en het forum ruimte over gediscussieerd. Echter, daarbij hebben we ook te maken met de provincie en die had laten weten niet akkoord te gaan met een te grote verruiming.
Vanwege de verschillende belangen, de specifieke materiekennis die archeologie vraagt en de politieke lading van het dossier heb ik een andere aanpak gekozen om tot een oplossing te komen. Misschien wat ongebruikelijk, maar het werkte wel. En daar gaat het om. Met de specialisten van alle fracties, de archeoloog en ambtenaren van provincie hebben we twee avonden informeel bij elkaar gezeten. Er was alle ruimte voor uitleg, voor het stellen van vragen, het toelichten van standpunten en het bespreken van de haalbaarheid van verschillende opties. Goede open discussies, heel constructief en uiteindelijk is er ook een voor alle partijen werkbare en acceptabele oplossing gevonden. Dan blijkt het een voordeel te zijn om buiten de openbaarheid van de politieke arena in de raadszaal, met elkaar van gedachten te kunnen wisselen.
De sleutel van de oplossing is de zgn. archeologische waardenkaart (beleidskaart). Die kaart geeft aan waar kansen op archeologische vondsten zijn. Deze kaart gaan we actualiseren, waarbij alle recente wetenschappelijke inzichten en kennis uit onderzoeken van de afgelopen jaren wordt meegenomen. Daardoor kunnen de gebieden waar onderzoeksverplichtingen gelden exacter worden aangegeven en ook kleiner worden. Verder gaan we onderzoeksprotocollen maken - zeg maar standaard recepten voor onderzoek: wat moet in welke situatie. Met zoveel mogelijk hergebruik van bestaande kennis. Dat schept duidelijkheid en bespaart kosten. Tenslotte zorgen we voor betere voorlichting.
De raad ging op 10 juli unaniem akkoord met het voorstel en een amendement van CDA, Onafhankelijken en CU/SGP waarin deze aanpak is vervat.