maandag 9 juni 2014

Bedrijvigheid; 2 - 6 juni

Een bedrijvig weekje achter de rug, letterlijk en figuurlijk. Letterlijk door een zeer volle agenda, figuurlijk omdat veel in het teken stond van economie en bedrijvigheid. Om te beginnen was er de bijeenkomst van ZZPMO, de vereniging van ZZP ondernemers uit Montfoort en Oudewater, waarvoor ik in ons stadhuis gastheer was. Door kennisuitwisseling, netwerkbijeenkomsten en informatie-avonden is dat platform een nuttige steun in de rug voor de vele ZZP-ers die Oudewater (en Montfoort) rijk is. In grote lijnen geschetst hoe wij de komende jaren in samenspraak met het bedrijfsleven het economisch beleid verder vorm en inhoud willen geven. 
Aansluitend maakt Albert Griffioen veel enthousiasme los met een presentatie over Oudewater 750 jaar Stad. Ook voor ZZP'ers biedt dit feestjaar zeker kansen.

Op veel plaatsen in Nederland willen ondernemers gezamenlijk investeren om de omgeving op bedrijventerreinen of in winkelgebieden veiliger of aantrekkelijker te maken. Oprichting van een Bedrijven Investeringszone (BIZ) is een middel om de benodigde financiering te organiseren, met ook een evenwichtige verdeling van de kosten. De gemeente kan een BIZ ondersteunen en mogelijk maken. Voor de BIZ heft de gemeente dan een aanvullend bedrag bovenop de WOZ. Randvoorwaarde is dat er voldoende draagvlak is bij de betreffende ondernemers. 
Zowel voor het bedrijventerrein Tappersheul als voor de binnenstad zijn er initiatiatieven om tot een BIZ te komen. Eerst met de BVO, die voor Tappersheul al concrete plannen heeft, een constructief overleg gehad over de aanpak van het proces. Dat begint met een informele draagvlakmeting.
Met een aantal winkeliers en horeca-ondernemers zijn we op werkbezoek geweest in Bergambacht, waar men al een aantal jaren een BIZ kent. Dit was leerzaam en inspirerend. Een belangrijke les daar, is dat het essentieel is om samen, dus met gemeente, winkeliers, horeca, andere organisaties in de binnenstad en niet te vergeten de bewoners, een goed toekomstplan te hebben. Dit hoeft geen dik pak papier te zijn, maar wel een soort 'stip op de horizon' waar we gezamenlijk naar toe willen.

Tenslotte nog twee heel concrete zaken. Eerst een gesprek met een ondernemer van Tappersheul en zijn architect over een voorgenomen aanpassing van zijn bedrijfsgebouw. Dan gaat het om de afweging van verschillende aspecten. Wat mij betreft doen we dat vanuit een positieve insteek, om als gemeente dingen mogelijk te maken. Vrijdagavond naar de opening van het nieuwe kantoor van Arco Architecten. Zij zijn nu de trotse eigenaar en gebruiker van het voormalige pand van de Rabobank aan de Markt. Een prachtig kantoor van een mooi bedrijf, op de allermooiste plek van Oudewater.Goed om te zien dat er in deze moeilijke tijden ondernemers zijn die durven te investeren.