vrijdag 30 mei 2014

Bouwen op bijzondere locaties 20-27 mei

De afgelopen weken veel bezig geweest met een aantal bouwprojecten die in de steigers staan. Het ene project is wat verder dan het andere maar er zijn wel wat overeenkomsten. En dan denk ik daarbij in eerste instantie niet aan de complexiteit. 
De overeenkomst zit in de aard van de locaties. Bijzondere plekken in Oudewater, met veel historie, waar mensen een gevoel bij hebben en waar een verhaal over te vertellen valt.

Twee locaties licht ik er even uit, de Westerwal en de touwfabriek, omdat daar ook een persoonlijke band mee is. 
Op de Westerwal is de machinefabriek 'de Hollandsche IJssel' gevestigd. Dit internationaal vermaarde bedrijf kent een lange historie. Sinds 1872 bouwt men op deze locatie baggermachines, unieke producten die tot ver buiten Nederland aftrek vinden. Mijn opa werkte meer dan 50 jaar als machinebankwerker bij 'de Hollandsche IJssel'. 
Het gebied van de Westerwal biedt bijzondere kansen. Het zou toch moeten kunnen lukken daar een combinatie van wonen, werken en recreatie te ontwikkelen?

Afgelopen dinsdag te gast bij de touwfabriek. Ook zo'n bedrijf dat volledig vergroeid is met Oudewater. Meer dan 400 jaar. Daar wordt op de plaats van de voormalige bedrijfshallen een woningbouwplan ontwikkeld. De karakteristieke panden met de puntdaken worden omgebouwd tot kleine, zeer aantrekkelijk geprijsde appartementen. 

Touwfabriek. 
Nu nog oude, leegstaande bedrijfspanden, straks mooie appartementen in zeer karakteristiek gebouw.

Het monumentale oude ketelhuis (rijksmonument) wordt een unieke woning. De Indische Smederij was vroeger de werkplaats waar mijn vader de machines voor de fabriek bouwde. Af en toe kwam ik daar met mijn vader, dan maakten we een rondje door de fabriek dat altijd werd afgesloten met een slok water uit de eigen bron in het ketelhuis. De mensen die daar straks gaan wonen zullen de historie gaan voelen, net zoals wij als college mochten ervaren bij de rondleiding door Bernard de Wit.

zaterdag 10 mei 2014

Vergaderen - 6 en 8 mei

De achterliggende dagen in het vaste ritme van vergaderingen en overleg gekomen.
Om te beginnen op dinsdag de eerste collegevergadering.
Twee mappen met stukken, een voor het besloten en een voor het openbare deel van de vergadering. Van heel tastbare onderwerpen, zoals de verkoop van een perceel bouwgrond en het gunnen van een bestek, tot beleidsmatige zaken als de bestuurlijke consultatie in het kader van het Deltaprogramma Grote Rivieren. 
We nemen de tijd om uitgebreid te praten over de 'grote dossiers', zwembad en Westerwal, waar de urgentie om als college gezamenlijk op te trekken duidelijk aanwezig is. Collegiaal, constructief, cooperatief.

Ik ben heel dankbaar voor de wijze waarop onze voorgangers Johan van Everdingen en Jan-Wouter van Wijngaarden in hele plezierige en open overdachtsgesprekken een bestuurlijk inkijkje in een aantal lastige onderwerpen hebben gegeven. Zo ontdek je al snel hoe de hazen lopen.

Donderdag eerst het wekelijkse overleg met de sectorhoofden. Alsof we al jaren samenwerken.... Om voor een extern overleg goed beslagen ten ijs te komen was ik op woensdagavond uitgebreid telefonisch bijgepraat door hoofd BBZ. Tijdens het overleg voelde ik mij best comfortabel. Binnen een paar minuten werd duidelijk dat hij erin geslaagd was de essentie uit een langlopende en lastige kwestie scherp in beeld te brengen. Na afloop bespreken we samen het 'plan de campagne' om in de loop van het jaar tot een raadsbesluit te kunnen komen.

In de vergadering van de gemeenteraad wordt afscheid genomen van Johan van Everdingen en Jan-Wouter van Wijngaarden. Lovende woorden, applaus en cadeaus. Emotionele toespraken van de scheidende wethouders. Oudewater is hen beiden dank verschuldigd.

Inhoudelijk staan op de agenda van de raad twee onderwerpen die mijn portefeuille aangaan. Het archeologiebeleid wordt door de raad doorgeschoven, om tijd te maken voor informeel overleg met deskundigen en de provincie. Wat betreft de OdrU is het meer dan belangrijk om goed de vinger aan de pols te houden.

Vrijdagmiddag als portefeuillehouder economische zaken een bezoekje gebracht aan de nieuwe winkel van Faay Woninginrichting. Het oude pand van de C1000 is prachtig verbouwd. Een pareltje voor Oudewater! Ik heb respect voor Mark Faay die in deze tijd toch maar zijn nek uitsteekt. Heel veel succes!

maandag 5 mei 2014

Dodenherdenking - 4 mei

Het 4-mei-comité heeft een herdenking met enkele nieuwe programmaonderdelen opgezet. De plechtigheid begint in de Grote Kerk. Er is een toespraak van Nettie Stoppelenburg en van oorlogsgetuige Toos van Kats. Elk op hun manier indrukwekkend.

Daarna vertrekt de stoet met voorop een trommelaar en banierdragers vanuit de kerk voor een stille tocht naar het monument aan de Waardsedijk. Na de 2 minuten stilte en het Wilhelmus houdt burgemeester Pieter Verhoeve een toespraak. Er worden kransen gelegd namens B&W, de gemeenteraad, veteranen en de kerken. De banierwacht opent het defilé langs het oorlogsmonument en de graven van de Engelse piloten op de Nederlands Hervormde Begraafplaats.
Mijn bescheiden bijdrage was om als ceremoniemeester de plechtigheid in goede banen te leiden. 
Later op de avond is er het slotconcert in de Grote Kerk met orgelimprovisaties en het zingen van een geuzenpsalm. 

Eerder dit weekend de stukken voor de collegevergadering van a.s. dinsdag doorgenomen. Een diversiteit aan onderwerpen die een leuke weerspiegeling vormen van wat er gaande is in Oudewater. Bij enkele voorstellen heb ik wel wat vragen, dus die krijgen de aantekening 'bespreken'.  
Verdiep mij verder nog in een lastig, slepend RO-dossier en lees het boekje "Vliegende start als wethouder" dat wij van Frank Speel kregen. Nuttig, veel goede tips.
-         

vrijdag 2 mei 2014

Bedrijvig dagje - 1 mei

Lekker vroeg aan de slag, half 8 op het stadskantoor. Groot voordeel, werken in Oudewater. In een paar minuten op je fiets van huis achter je bureau. Heerlijk!!! 
Kijk met onze communicatie-adviseur nog even terug op het interview dat Ad de Regt en ik gistren hadden op Radio 1. 
Luister terug 

Vandaag een hele reeks inhoudelijke onderwerpen, sommige heel tastbaar en concreet, andere meer in de sfeer van beleidsontwikkeling voor de wat langere termijn.

Een van die thema's is het accommodatiebeleid. Er ligt een eerste concept-nota, met een goede analyse van de behoefte, het aanbod aan voorzieningen (en dat zijn niet alleen de gemeentelijke accommodaties), bezetting, exploitatielasten en mogelijke beleidskeuzes. Start van een goede dialoog hierover met het sectorhoofd BBZ, die mij daarna nog even rondleidt bij burgerzaken.

Omdat er nog een paar laatste zaakjes voor Oudewater 750 jaar stad zijn over te dragen komt Michel van der Laan nog even langs. Vanuit 750 is er de wens voor een evenemententerrein. Is er een oplossing mogelijk, rekening houdend met diverse praktische aandachtspunten? 


Lunchafspraak met de directeur Welstand en Monumenten Midden-Nederland. Goed gesprek over ruimtelijke kwaliteit.


Ter plaatse nog even een kort overleg over de herinrichting van de rotonde Papenhoeflaan - Vierbergenweg tot een zgn. "streekeigen rotonde". Als je iets ziet, ga je het begrijpen.

Een groot deel van de middag wordt gevuld met een presentatie en introductie in gemeentefinancien voor het college. Heldere uiteenzetting over de P&C-cyclus, de begrotingssystematiek en de financiele perspectieven. 

Helaas moet ik daardoor een bezoek met de medewerkers van het stadserf en BOR aan de afvalscheidingsinstallatie in Utrecht missen. Tijdens afsluitende de bijeenkomst op het stadserf begrijp ik wel dat men erg onder de indruk is hoeveel van het afval nog gerecycled kan worden.
Met een flinke stapel leesvoer voor het weekend kom ik rond 20.00 uur weer thuis.