woensdag 30 april 2014

Toeval bestaat niet - 29 april

En dan nu de eerste echte werkdag op het stadskantoor. Kennismakingsronde over de werkvloer, door de sectorhoofden op hoofdlijnen ingewijd in het reilen en zeilen van de organisatie. Heb bij bakker Stijnman een paar pakken "Geelbuikjes" gehaald. Voor alle medewerkers een koekje bij de koffie, van een echte geelbuik. Toeval of niet, maar toen ik bij de bakker naar buiten liep, zag ik dat Theo en Ad van het stadserf op de Markt bezig waren met de brugleuning. Even een praatje gemaakt en het pakje geelbuikjes voor het stadserf meegegeven.

Op het stadskantoor hartelijk ontvangen door Henriette, die als secretaresse onze steun en toeverlaat zal zijn. Ooit zaten we op het VWO een jaar bij elkaar in de klas. Toeval?
Eerst naar de afdeling waar het geld binnenkomt en waar wordt toegezien op verantwoord uitgeven, de sector Middelen. Paar hoofdlijnen zijn snel duidelijk, er volgt nog een uitgebreide en diepgaande introductie gemeentefinancien voor het hele college. 

Bij BOR meteen enkele interessante projecten besproken die waarschijnlijk volgende week in het college komen. Doortimmerde plannen, goed onderbouwd, waarin is gezocht naar oplossingen met meerwaarde. Dat geeft energie!

Schuif nog even aan in het stadhuis. De burgemeester ontvangt daar een delegatie uit Rwanda en Burundi, die op werkbezoek zijn bij de VNG. Zijn geinteresseerd om van een burgemeester van een kleine gemeente te horen wat een koepelorganisatie als de VNG in de praktijk allemaal betekent. Maar ook hoe een kleine gemeente opereert tussen Rijk, provincie, omliggende gemeenten en andere overheden. 

Terug op het stadskantoor uitleg over de computersystemen. Aparte ervaring, terug in de tijd met Office 2003 :-) :-) Maar terecht dat er met het oog op de aanstaande ambtelijke samenwerking met Woerden even zeer terughoudend wordt gedaan met investeringen in ICT. 

Met het hoofd van de sector REV en een expert van de ODRU een overleg over het Archeologiebeleid. Hoe vinden we een goede balans in verschillende belangen? Goed gesprek over inhoud, procedures, wet- en regelgeving. Volgende week in de Raad.  
Toeval of niet? Tijdens mijn studie sociale geografie heb ik als bijvakken o.a. cultuurlandschapsgeografie en archeologie gedaan. Op het mondeling tentamen vroeg de hoogleraar waarom ik die vakken had gekozen. Naast pure interesse, was mijn verwachting een baan te vinden in de ruimtelijke ordening. En mochten er dan archeologische aspecten spelen, dan wilde ik dat goed kunnen begrijpen. Hoe bijzonder is het dan dat je bijna 30 jaar later, op je eerste echte werkdag als wethouder RO, meteen te maken krijgt met archeologiebeleid? Toeval bestaat niet!  

Vervolgens kennismaken met de medewerkers van REV. Ook hier betrokken mensen, met hart voor hun vak en veel kennis van de stad. Een afdeling waar veel te doen is.

Tussen de bedrijven door ook nog langs bij P&O, er liggen nog wat formulieren om in te vullen. Uiteraard ook gesproken over de samenwerking met Woerden. Daar kom ik binnenkort op terug.

Vanavond skeeleren. Zin in. Terwijl ik de e-mailoogst van de eerste dag wegwerk komt de burgemeester nog even binnenwippen. Onze eerste kennismaking was twee jaar geleden.....op de skeelerbaan. Toeval?

Koningsdag - 26 april

Stralend weer was het op Koningsdag. Om 9.30 de aubade op het stadhuis, met op de trappen vijftig(!) gedecoreerden. Het levende bewijs dat Oudewater een krachtige samenleving is, met honderden vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor verenigingen, zorg voor zieken en ouderen en het culturele leven. In zijn toespraak riep de burgemeester op om Oudewaternaren die dat verdienen voor te dragen voor een koninklijke onderscheiding. Daarna werd onder begeleiding van muziekgroep Oudewater het Wilhelmus gezongen. Uiteraard ook het Oudewaters volkslied. De kinderen lieten ballonnen op. Binnen in het stadhuis stond de oranjebitter klaar en werd een toast uitgebracht op de koning.

Toen met het college naar de Wulverhorst. Alle bewoners waren verzameld in de tuinzaal, waar ze gezamenlijk naar de televisie-uitzending van de viering van koningsdag zaten te kijken. Uiteraard met koffie met oranjegebak. Tijdens de gesprekjes met de bewoners blijkt dat zij allemaal vol verwachting uitzien naar 1 juli, de dag van de verhuizing naar de mooie grote kamers in de nieuwbouw.

In Hekendorp was het zoals vanouds een gezellige, sfeervolle opzet, met spelletjes en muziek op het pleintje achter ‘de Boezem’. Binnen werd geklaverjast, ’s-middags stond de ‘baggerrace’ op het programma. 
Leuk om even rond te kijken en een praatje te maken met de Hekendorpers.


Opening zwemseizoen - 25 april

Meteen de vuurdoop. Mijn eerste publieke optreden als wethouder sport was het openen van het zwemseizoen, tegelijk met de Koningsspelen.

Er is in Oudewater veel te doen rond het zwembad. Het huidige bad, ‘Ons Statenbad’ is hard aan vervanging toe. Het zwembad is een belangrijke voorzieningen en de vrijwilligers van SBZO bewijzen hoeveel het de inwoners eraan gelegen is deze in stand te houden. In het coalitieakkoord is vastgelegd dat de coalitie, mede gezien de financiële consequenties geen mogelijkheden ziet om een nieuw overdekt zwembad te ontwikkelen. Daarom gaan we twee varianten onderzoeken: herstel van het huidige bad of de realisatie van een nieuw buitenbad. Deze keuze is voor veel betrokkenen teleurstellend. Daarom kreeg ik van SBZO-voorzitter Pim van Baaren symbolisch de sleutel van het zwembad overhandigd. 

Omdat het heel belangrijk is met elkaar in gesprek te blijven is afgesproken dat SBZO op korte termijn een uitnodiging krijgt om met het college om de tafel te gaan.

Neemt niet weg, dat onder een stralende zon het zwemseizoen kon worden geopend. De kinderen van de Mariaschool stonden te trappelen langs de rand van het prachtig opgeknapte bad. De vrijwilligers van SBZO komt alle lof toe voor de wijze waarop zij ‘Ons Statenbad’ weer hebben opgefrist en klaargemaakt voor een mooi zwemseizoen.

Installatie

Na een korte en constructieve onderhandelingsperiode hebben de Onafhankelijken en het CDA elkaar gevonden in een coalitieakkoord. Samen met mijn collega Ad de Regt namens het CDA en onze burgemeester Pieter Verhoeve vormen wij de komende vier jaar het college.Donderdag 24 april zijn wij door de gemeenteraad van Oudewater geïnstalleerd. Een bijzonder moment, met mijn moeder, mijn gezin en veel familie op de publieke tribune. Nadat de geloofsbrieven akkoord waren bevonden ging de gemeenteraad unaniem akkoord met onze benoeming en installatie. De verdeling van de portefeuilles vindt plaats in het college. Daarbij zal ik onder andere ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, economische zaken, beheer openbare ruimte en personeel en organisatie voor mijn rekening nemen. Ad de Regt krijgt de zorg en het sociaal domein toebedeeld. Hij gaat ook de portefeuille financiën beheren. Naast zijn wettelijke taken wordt burgemeester Pieter Verhoeve verantwoordelijk voor het onderwijsbeleid, communicatie en recreatie en toerisme.