maandag 13 oktober 2014

Waarin een kleine stad heeeeel groot kan zijn

Het gonsde al dagen door de stad. De opening van Oudewater 750 jaar stad beloofde een ongekend spektakel te worden. In de gracht tegenover het stadskantoor verrees een enorm drijvend podium. Een gigantische operatie, mede mogelijk door de belangeloze inzet van tientallen vrijwilligers en diverse Oudewaterse bedrijven.

Ook voor medewerkers van de gemeente was dit best best spannend. Vergunningen, veiligheidsinstructies, verkeersmaatregelen, calamiteitenplannen, om maar eens een paar hele belangrijke zaken te noemen. Een grote verantwoordelijkheid bij een evenment van deze omvang. In nauwe samenspraak met de organisatie, politie en hulpdiensten is hier al maanden van te voren uitvoerig overleg over geweest. Maar ook hele praktische dingen als dranghekken, bijsnoeien van bomen, bebording en afvalbakken moeten geregeld worden. En natuurlijk gaat er dan wel eens iets niet helemaal zoals gepland en moet er een beroep worden gedaan op ieders flexibiliteit.


Openingsshow Oudewater 750 jaar stad
Uiteindelijk stond er een show die klonk als een klok. Onvergetelijk. Het was werkelijk prachtig om te zien, vooral vanwege de unieke locatie. Wat knap wat hier is neergezet. Voor en door Oudewater.
Vrijdagavond verzorgden de 'Vrienden van Oudewater' als opwarmer een schitterende 'Nacht van de geschiedenis'. Een mooie aanloop ook naar de ambachtenmarkt op zaterdag. Heel, heel sfeervol, al die oude ambachten tegen het mooie décor van onze historische binnenstad. Terecht dat veel mensen op Facebook dit evenement voor herhaling vatbaar noemen.

En wie zondag op de Waardsedijk of in de stad kwam, stond evenzeer verbaasd. Alles was al opgeruimd.  
  
Oudewater heeft zich het afgelopen weekend van zijn aller-, allerbeste kant laten zien. Dat beloofd veel voor de rest van het feestjaar.

vrijdag 10 oktober 2014

Klimaatverandering en ruimtelijke inrichting

Het klimaat verandert. Het wordt warmer, er zijn vaker hevige regenbuien of juist periodes van droogte. Deze zomer waren de gevolgen van extreme neerslag duidelijk zichtbaar voor de inwoners van Nederland. Om dit soort problemen het hoofd te bieden moet water een vanzelfsprekender onderdeel zijn van ruimtelijke plannen. 
Om ook in de toekomst prettig te kunnen wonen, werken en recreeeren is het van belang het stedelijk gebied daarop in te richten. Meer klimaatbestendig.  Dat hoeft niet van vandaag op morgen, maar je moet daar wel nu over gaan nadenken. 
Daartoe hebben tientallen gemeenten, provincies en waterschappen samen met bedrijven en kennisinstellingen de 'Intentieverklaring Ruimtelijke Adaptie' ondertekend. Het gaat erom samen kennis te ontwikkelen en uit te wisselen. Naast grote landelijke programma's zijn er ook al hele concrete initiatieven die lokaal, dus ook in Oudewater, toepasbaar kunnen zijn. Bijvoorbeeld groene daken, waterpleinen, of een app die individuele burgers helpt zijn huis en tuin klimaatbestendig in te richten.  Of hoe je het dagelijks onderhoud aan de stad kunt aangrijpen om de stad bestendiger te maken tegen extreem weer. 
Zaken om over na te denken voor de toekomst.
Namens de gemeente Oudewater tekende ik met plezier de intentieverklaring.

Ondertekening Intentieverklaring ruimtelijke adaptiewoensdag 24 september 2014

Supporters van schoon


Wist je dat 'vervuiling en zwerfafval' in de top 3 van de Nederlandse ergernissen staat?
Nog los van wat het kost om zwerfafval op te ruimen. 
Een paar jaar geleden is het initiatief voor KeepItCleanDay ontstaan ( www.keepitcleanday.nl ). KeepItCleanDay is een dag waarop we met z’n allen in Nederland het zwerfafval opruimen. Deze dag wordt gehouden op de 3e vrijdag in september. Jenaplanschool Klavertje 4 doet actief mee. Zij zijn 'supporters van schoon'. Met de kinderen uit de klas van Jeroen Kramer, groep 3-4 (De Korenbloem) hebben we een stuk van de wijk Klein Hekendorp opgeruimd. De kinderen maakten er een sport van en verzamelden binnen een half uur acht zakken vuil! Lege blikjes, petflesjes, chipszakken, verpakking van snoep, plastic zakjes. Bizar wat er zomaar op straat wordt gegooid.Groep 3-4 Klavertje 4 - Supporters van schoon.

Opruimen is mooi, maar bewustwording nog veel belangrijker. Als je geen rommel op straat gooit, hoef je het ook niet op te ruimen. En de stad ziet er netter uit. De kinderen van meester Jeroen weten dat nu. En dat is de grootste winst. 

dinsdag 2 september 2014

HEMA

Vrijdag 29 augustus was een heugelijke dag voor Oudewater. Met de komst van de HEMA heeft het winkelaanbod in de binnenstad er eindelijk weer een echte publiekstrekker bij.
Iedereen weet dat sinds het vertrek van de Golff uit de binnenstad, alweer ruim 10 jaar geleden, het niet echt goed gaat met het winkelaanbod. Diverse winkels moesten hun deuren sluiten, denk aan de verswinkel van Jongerius, de groentezaak van Wim Duits, boekhandel Karssen en de elektrowinkel van Dorp.
Gelukkig zijn er ook wel een paar mooie zaken bij gekomen, zoals Hans van Groeningen, Styled by Jacq en Hocus Pocus. Maar toch is het vaak te stil in het centrum. Het kan haast niet anders of door de komst van de HEMA zal er weer meer loop naar de stad komen.
Ondernemer Rick van der Weijden heeft in het oude pand van Faay een mooie, ruim opgezette winkel gemaakt. Met een Oudewaterse bedrijfsleidster en veel Oudewaterse medewerkers zorgt de HEMA ook voor nieuwe banen. In het eerste weekend was het meteen lekker druk. Hopelijk zal de aantrekkende werking van de HEMA ook een positief effect hebben voor de andere winkels.
Afgelopen vrijdag mocht ik samen met burgemeester Pieter Verhoeve en voormalig wethouder Jan Wouter van Wijngaarden de officiele opening verrichten. Graag gedaan, maar als er één persoon was die dit eigenlijk had moeten doen was het Tim Smelik. Ere wie ere toekomt. Hij bedacht in 2007 als wethouder het schuifplan met de C1000 (Jumbo), Faay en de HEMA. 

Vervolgens genoten van de tweede editie van 'Pracht aan de gracht'. Een prachtig evenement, met een ijzersterk concept. Als de organisatie dat weet vast te houden heeft Oudewater er een blijvertje bij. Met de sponsoring van de Rabobank en de HEMA is dat voor de eerste drie jaar zekergesteld.vrijdag 29 augustus 2014

Heksenketel

Gisteren even een kijkje genomen bij de Heksenketel. 
Jaar in jaar uit wordt in de laatste week van de schoolvakantie de Heksenketel Vakantieweek georganiseerd. Een gedreven groep vrijwilligers zet met beperkte middelen maar met heel veel steun uit de samenleving en het Oudewaterse bedrijfsleven een fantastische week neer. Vol met activiteiten waar kinderen van 4 -12 jaar enorm veel plezier beleven.
In en rond Tjonkie wordt volop geknutseld, brood gebakken boven een kampvuur, er is een springkussen, waterspektakel met de brandweer, noem maar op. En natuurlijk het huttendorp. Heel gaaf om te zien hoe fanatiek de kinderen timmeren en bouwen om van sloophout de mooiste hutten te maken. Dat het na de regen van de afgelopen dagen een gigantische modderboel is, dat deert niemand.

Ik heb genoten en wil de organisatie en vrijwilligers een heeeeeeeeel groooooooot compliment maken! Fantastisch wat jullie doen, ga nog heel lang door.
Heksenketel

zondag 17 augustus 2014

Bijtanken.....en inspiratie opdoen

Iedereen moet dat van tijd tot tijd. Bijkomen van alle drukte, lekker uitrusten en nieuwe energie opdoen. 
Wij hebben dat deze vakantie gedaan in Italie, om precies te zijn in Valle d'Aosta. Bij de meeste Nederlanders onbekend, maar dit is het uiterste noordwesten van Italie, ingeklemd tussen Frankrijk en Zwitserland. Een prachtig, nog relatief ongerept gebied in de bergen. Wij kampeerden met ons tentje niet ver van de grote St. Bernardpas. Je kunt daar echt fantastisch wandelen, met altijd uitzicht op hoge besneeuwde toppen als de Gran Paradiso, Mont Blanc (Monte Bianco), Matterhorn (Cervina) en Gran Combin. Na uren lopen neervallen in een berghut voor goede koffie (dat kun je wel aan de Italianen overlaten), een bord pasta of polenta. En af en toe pak ik de racefiets. Voor mij is klimmen in de bergen het ultieme wielrennen. 

Waarom vertel ik dit? Een van de redenen is dat ik toch wel een aantal dingen heb gezien die mij inspireren en die ik mee terug neem naar Oudewater. Bijvoorbeeld hoe de mensen daar zich heel erg bewust zijn van de onvervangbare waarde van het landschap, de natuur en de oude dorpjes. Hoe de bewoners van die dorpjes, hoe klein ook, trots zijn op wat ze te bieden hebben voor bezoekers en hoe zij daarbij de eigenheid benadrukken. Maar vooral hoe men ook zuinig is op die kwaliteiten. Hoe men zich bewust is dat je met het aantasten van het landschap of het karakter van de oude dorpjes ook de unieke waarden en dus de drager van het toerisme, in het geding brengt. 

Wat absoluut ook opvalt is de manier waarop alles op een hele goede manier ontsloten is voor bezoekers: goede kaarten, eenvoudige maar duidelijke foldertjes met routes en informatie. En uiteraard de bewegwijzering: simpel en doeltreffend. Richtingbordjes, alleen waar noodzakelijk, en met aanduiding van de afstand in tijd. En verder wat verfstrepen als markering. Werkt perfect en kost weinig. Informatie is overal te verkrijgen, bij de Ufficio del Turismo, de camping, de bar-ristorante, en de rifugio's. Of simpel in een getimmerd bakje op de P bij het begin van een wandelpad. 
Simpel en doeltreffend 
Mijn indruk is dat er vooral wordt geinvesteerd in de dingen waar het echt om gaat: wandelpaden, bewegwijzering, de oversteek van bergbeekjes, hier en daar kettingen en kabels voor de veiligheid. Laat ik het maar duidelijk stellen: aan een duur kunstobject als 'markeringspunt' bij een parkeerplaats heb je als recreant niets.  

woensdag 13 augustus 2014

Een lastig dossier; 10 juli

In de Monumentenwet is geregeld dat de gemeente in bestemmingsplannen regels dient op te nemen ter bescherming van bekende en te verwachten archeologische waarden. In bepaalde situaties moet de aanvrager van een omgevingsvergunning, op zijn kosten archeologisch onderzoek laten doen. Dit is in 2011 vastgelegd in het gemeentelijk archeologiebeleid.
Het belang van dit archeologisch onderzoek is in het historische centrum van Oudewater evident, zoals de recente vondsten bij de verbouwing van nieuwe HEMA aan de Donkere Gaard aantonen. Maar archeologie speelt ook in het buitengebied, waar in de  bebouwingslinten op oude rivierlopen (stroomruggen) en op de middeleeuwse ontginningsbasis de kans op vondsten ook reeel is. 


Fragment archeologische beleidskaart
Mede naar aanleiding van een evaluatie was het de wens van de gemeenteraad om de onderzoeksverplichtingen niet te zwaar te laten zijn en het beleid aan te passen. Dan gaat het over het verruimen van de oppervlaktegrenzen van bouwprojecten waarvoor (kostbaar) onderzoek verplicht is. Hier was al meerdere malen in de Raad en het forum ruimte over gediscussieerd. Echter, daarbij hebben we ook te maken met de provincie en die had laten weten niet akkoord te gaan met een te grote verruiming.
Vanwege de verschillende belangen, de specifieke materiekennis die archeologie vraagt en de politieke lading van het dossier heb ik een andere aanpak gekozen om tot een oplossing te komen. Misschien wat ongebruikelijk, maar het werkte wel. En daar gaat het om. Met de specialisten van alle fracties, de archeoloog en ambtenaren van provincie hebben we twee avonden informeel bij elkaar gezeten. Er was alle ruimte voor uitleg, voor het stellen van vragen, het toelichten van standpunten en het bespreken van de haalbaarheid van verschillende opties. Goede open discussies, heel constructief en uiteindelijk is er ook een voor alle partijen werkbare en acceptabele oplossing gevonden. Dan blijkt het een voordeel te zijn om buiten de openbaarheid van de politieke arena in de raadszaal, met elkaar van gedachten te kunnen wisselen.
De sleutel van de oplossing is de zgn. archeologische waardenkaart (beleidskaart). Die kaart geeft aan waar kansen op archeologische vondsten zijn. Deze kaart gaan we actualiseren, waarbij alle recente wetenschappelijke inzichten en kennis uit onderzoeken van de afgelopen jaren wordt meegenomen. Daardoor kunnen de gebieden waar onderzoeksverplichtingen gelden exacter worden aangegeven en ook kleiner worden. Verder gaan we onderzoeksprotocollen maken - zeg maar standaard recepten voor onderzoek: wat moet in welke situatie. Met zoveel mogelijk hergebruik van bestaande kennis. Dat schept duidelijkheid en bespaart kosten. Tenslotte zorgen we voor betere voorlichting.
De raad ging op 10 juli unaniem akkoord met het voorstel en een amendement van CDA, Onafhankelijken en CU/SGP waarin deze aanpak is vervat.

zondag 29 juni 2014

Crisisbeheersing en politietoezicht; 20 - 28 juni

In de raadszaal in Woerden zijn een kleine 20 loco-burgemeesters bijeen voor een introductie over crisisbeheersing door de VRU. Als er een ramp of andere crisis is, heeft de burgemeester het opperbevel. En als de burgemeester in zo'n situatie om welke reden dan ook afwezig is, wordt hij vervangen door de loco-burgemeester. Die rol is verbonden aan mijn wethouderschap. Dat vergt ten minste dat je voldoende voorbereid bent, weet hoe de processen werken en wat je taken en verantwoordelijkheden zijn.

De centrale organisatie voor crisismanagement wordt gevormd door de Veiligheidsregio's. Oudewater maakt deel uit van de VRU. Binnen de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) werken de 26 Utrechtse gemeenten samen op het gebied van brandweerzorg, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening aan een veiligere regio Utrecht.

In een aantal heldere presentaties en workshops wordt de werking van de crisisorganisatie goed verduidelijkt. Een stortvloed van afkortingen. GRIP, GBT, COPI, LCMS, OOV, om er een paar te noemen.  Dan is het meer dan geruststellend om te horen en zien hoe goed en professioneel alles door en vanuit de VRU is voorbereid. Alle deelnemers krijgen een instructiefilm. Deze gaat vooral over de rol van de (loco)burgemeester in het GBT, het beleidsteam waarin de betrokken specialisaten in geval van een crisis met elkaar besluiten nemen. Zo'n team vergadert elk uur 20 minuten, volgens een vast stramien: wat is het beeld van de situatie, welk ordeel vormen we en welk strategisch besluit moet worden genomen, bijvoorbeeld over evacueren.

Een belangrijk aspect in crisissituaties is communicatie. De workshop crisiscommunicatie leert dat het gaat om 3 samenhangde zaken: informatie geven (wat is er aan de hand), een handelingsperspectief geven en om duiding - welke betekenis kan gegeven worden aan de gebeurtenis.

Al met al een zeer leerzame bijeenkomst.

In mijn rol als loco heb ik dit weekend tijdens het Heksenfestijn samen met de burgemeester een bezoekje gebracht aan de mobiele politiepost. De burgemeester had besloten om gebruik te maken van cameratoezicht. Op vier schermen komen de beelden van 9 camera's samen. Enkele camera's zijn op afstand te bedienen. De politie heeft zo een goed overzicht van alles wat gebeurt tijdens een evenement en kan op basis van de beelden besluiten tot gerichte inzet. Met een toelichting van de dienstdoende agenten krijg ik een goed beeld van de mogelijkheden van dit systeem en de aanpak met cameratoezicht. 

maandag 9 juni 2014

Bedrijvigheid; 2 - 6 juni

Een bedrijvig weekje achter de rug, letterlijk en figuurlijk. Letterlijk door een zeer volle agenda, figuurlijk omdat veel in het teken stond van economie en bedrijvigheid. Om te beginnen was er de bijeenkomst van ZZPMO, de vereniging van ZZP ondernemers uit Montfoort en Oudewater, waarvoor ik in ons stadhuis gastheer was. Door kennisuitwisseling, netwerkbijeenkomsten en informatie-avonden is dat platform een nuttige steun in de rug voor de vele ZZP-ers die Oudewater (en Montfoort) rijk is. In grote lijnen geschetst hoe wij de komende jaren in samenspraak met het bedrijfsleven het economisch beleid verder vorm en inhoud willen geven. 
Aansluitend maakt Albert Griffioen veel enthousiasme los met een presentatie over Oudewater 750 jaar Stad. Ook voor ZZP'ers biedt dit feestjaar zeker kansen.

Op veel plaatsen in Nederland willen ondernemers gezamenlijk investeren om de omgeving op bedrijventerreinen of in winkelgebieden veiliger of aantrekkelijker te maken. Oprichting van een Bedrijven Investeringszone (BIZ) is een middel om de benodigde financiering te organiseren, met ook een evenwichtige verdeling van de kosten. De gemeente kan een BIZ ondersteunen en mogelijk maken. Voor de BIZ heft de gemeente dan een aanvullend bedrag bovenop de WOZ. Randvoorwaarde is dat er voldoende draagvlak is bij de betreffende ondernemers. 
Zowel voor het bedrijventerrein Tappersheul als voor de binnenstad zijn er initiatiatieven om tot een BIZ te komen. Eerst met de BVO, die voor Tappersheul al concrete plannen heeft, een constructief overleg gehad over de aanpak van het proces. Dat begint met een informele draagvlakmeting.
Met een aantal winkeliers en horeca-ondernemers zijn we op werkbezoek geweest in Bergambacht, waar men al een aantal jaren een BIZ kent. Dit was leerzaam en inspirerend. Een belangrijke les daar, is dat het essentieel is om samen, dus met gemeente, winkeliers, horeca, andere organisaties in de binnenstad en niet te vergeten de bewoners, een goed toekomstplan te hebben. Dit hoeft geen dik pak papier te zijn, maar wel een soort 'stip op de horizon' waar we gezamenlijk naar toe willen.

Tenslotte nog twee heel concrete zaken. Eerst een gesprek met een ondernemer van Tappersheul en zijn architect over een voorgenomen aanpassing van zijn bedrijfsgebouw. Dan gaat het om de afweging van verschillende aspecten. Wat mij betreft doen we dat vanuit een positieve insteek, om als gemeente dingen mogelijk te maken. Vrijdagavond naar de opening van het nieuwe kantoor van Arco Architecten. Zij zijn nu de trotse eigenaar en gebruiker van het voormalige pand van de Rabobank aan de Markt. Een prachtig kantoor van een mooi bedrijf, op de allermooiste plek van Oudewater.Goed om te zien dat er in deze moeilijke tijden ondernemers zijn die durven te investeren.

vrijdag 30 mei 2014

Bouwen op bijzondere locaties 20-27 mei

De afgelopen weken veel bezig geweest met een aantal bouwprojecten die in de steigers staan. Het ene project is wat verder dan het andere maar er zijn wel wat overeenkomsten. En dan denk ik daarbij in eerste instantie niet aan de complexiteit. 
De overeenkomst zit in de aard van de locaties. Bijzondere plekken in Oudewater, met veel historie, waar mensen een gevoel bij hebben en waar een verhaal over te vertellen valt.

Twee locaties licht ik er even uit, de Westerwal en de touwfabriek, omdat daar ook een persoonlijke band mee is. 
Op de Westerwal is de machinefabriek 'de Hollandsche IJssel' gevestigd. Dit internationaal vermaarde bedrijf kent een lange historie. Sinds 1872 bouwt men op deze locatie baggermachines, unieke producten die tot ver buiten Nederland aftrek vinden. Mijn opa werkte meer dan 50 jaar als machinebankwerker bij 'de Hollandsche IJssel'. 
Het gebied van de Westerwal biedt bijzondere kansen. Het zou toch moeten kunnen lukken daar een combinatie van wonen, werken en recreatie te ontwikkelen?

Afgelopen dinsdag te gast bij de touwfabriek. Ook zo'n bedrijf dat volledig vergroeid is met Oudewater. Meer dan 400 jaar. Daar wordt op de plaats van de voormalige bedrijfshallen een woningbouwplan ontwikkeld. De karakteristieke panden met de puntdaken worden omgebouwd tot kleine, zeer aantrekkelijk geprijsde appartementen. 

Touwfabriek. 
Nu nog oude, leegstaande bedrijfspanden, straks mooie appartementen in zeer karakteristiek gebouw.

Het monumentale oude ketelhuis (rijksmonument) wordt een unieke woning. De Indische Smederij was vroeger de werkplaats waar mijn vader de machines voor de fabriek bouwde. Af en toe kwam ik daar met mijn vader, dan maakten we een rondje door de fabriek dat altijd werd afgesloten met een slok water uit de eigen bron in het ketelhuis. De mensen die daar straks gaan wonen zullen de historie gaan voelen, net zoals wij als college mochten ervaren bij de rondleiding door Bernard de Wit.

zaterdag 10 mei 2014

Vergaderen - 6 en 8 mei

De achterliggende dagen in het vaste ritme van vergaderingen en overleg gekomen.
Om te beginnen op dinsdag de eerste collegevergadering.
Twee mappen met stukken, een voor het besloten en een voor het openbare deel van de vergadering. Van heel tastbare onderwerpen, zoals de verkoop van een perceel bouwgrond en het gunnen van een bestek, tot beleidsmatige zaken als de bestuurlijke consultatie in het kader van het Deltaprogramma Grote Rivieren. 
We nemen de tijd om uitgebreid te praten over de 'grote dossiers', zwembad en Westerwal, waar de urgentie om als college gezamenlijk op te trekken duidelijk aanwezig is. Collegiaal, constructief, cooperatief.

Ik ben heel dankbaar voor de wijze waarop onze voorgangers Johan van Everdingen en Jan-Wouter van Wijngaarden in hele plezierige en open overdachtsgesprekken een bestuurlijk inkijkje in een aantal lastige onderwerpen hebben gegeven. Zo ontdek je al snel hoe de hazen lopen.

Donderdag eerst het wekelijkse overleg met de sectorhoofden. Alsof we al jaren samenwerken.... Om voor een extern overleg goed beslagen ten ijs te komen was ik op woensdagavond uitgebreid telefonisch bijgepraat door hoofd BBZ. Tijdens het overleg voelde ik mij best comfortabel. Binnen een paar minuten werd duidelijk dat hij erin geslaagd was de essentie uit een langlopende en lastige kwestie scherp in beeld te brengen. Na afloop bespreken we samen het 'plan de campagne' om in de loop van het jaar tot een raadsbesluit te kunnen komen.

In de vergadering van de gemeenteraad wordt afscheid genomen van Johan van Everdingen en Jan-Wouter van Wijngaarden. Lovende woorden, applaus en cadeaus. Emotionele toespraken van de scheidende wethouders. Oudewater is hen beiden dank verschuldigd.

Inhoudelijk staan op de agenda van de raad twee onderwerpen die mijn portefeuille aangaan. Het archeologiebeleid wordt door de raad doorgeschoven, om tijd te maken voor informeel overleg met deskundigen en de provincie. Wat betreft de OdrU is het meer dan belangrijk om goed de vinger aan de pols te houden.

Vrijdagmiddag als portefeuillehouder economische zaken een bezoekje gebracht aan de nieuwe winkel van Faay Woninginrichting. Het oude pand van de C1000 is prachtig verbouwd. Een pareltje voor Oudewater! Ik heb respect voor Mark Faay die in deze tijd toch maar zijn nek uitsteekt. Heel veel succes!

maandag 5 mei 2014

Dodenherdenking - 4 mei

Het 4-mei-comité heeft een herdenking met enkele nieuwe programmaonderdelen opgezet. De plechtigheid begint in de Grote Kerk. Er is een toespraak van Nettie Stoppelenburg en van oorlogsgetuige Toos van Kats. Elk op hun manier indrukwekkend.

Daarna vertrekt de stoet met voorop een trommelaar en banierdragers vanuit de kerk voor een stille tocht naar het monument aan de Waardsedijk. Na de 2 minuten stilte en het Wilhelmus houdt burgemeester Pieter Verhoeve een toespraak. Er worden kransen gelegd namens B&W, de gemeenteraad, veteranen en de kerken. De banierwacht opent het defilé langs het oorlogsmonument en de graven van de Engelse piloten op de Nederlands Hervormde Begraafplaats.
Mijn bescheiden bijdrage was om als ceremoniemeester de plechtigheid in goede banen te leiden. 
Later op de avond is er het slotconcert in de Grote Kerk met orgelimprovisaties en het zingen van een geuzenpsalm. 

Eerder dit weekend de stukken voor de collegevergadering van a.s. dinsdag doorgenomen. Een diversiteit aan onderwerpen die een leuke weerspiegeling vormen van wat er gaande is in Oudewater. Bij enkele voorstellen heb ik wel wat vragen, dus die krijgen de aantekening 'bespreken'.  
Verdiep mij verder nog in een lastig, slepend RO-dossier en lees het boekje "Vliegende start als wethouder" dat wij van Frank Speel kregen. Nuttig, veel goede tips.
-         

vrijdag 2 mei 2014

Bedrijvig dagje - 1 mei

Lekker vroeg aan de slag, half 8 op het stadskantoor. Groot voordeel, werken in Oudewater. In een paar minuten op je fiets van huis achter je bureau. Heerlijk!!! 
Kijk met onze communicatie-adviseur nog even terug op het interview dat Ad de Regt en ik gistren hadden op Radio 1. 
Luister terug 

Vandaag een hele reeks inhoudelijke onderwerpen, sommige heel tastbaar en concreet, andere meer in de sfeer van beleidsontwikkeling voor de wat langere termijn.

Een van die thema's is het accommodatiebeleid. Er ligt een eerste concept-nota, met een goede analyse van de behoefte, het aanbod aan voorzieningen (en dat zijn niet alleen de gemeentelijke accommodaties), bezetting, exploitatielasten en mogelijke beleidskeuzes. Start van een goede dialoog hierover met het sectorhoofd BBZ, die mij daarna nog even rondleidt bij burgerzaken.

Omdat er nog een paar laatste zaakjes voor Oudewater 750 jaar stad zijn over te dragen komt Michel van der Laan nog even langs. Vanuit 750 is er de wens voor een evenemententerrein. Is er een oplossing mogelijk, rekening houdend met diverse praktische aandachtspunten? 


Lunchafspraak met de directeur Welstand en Monumenten Midden-Nederland. Goed gesprek over ruimtelijke kwaliteit.


Ter plaatse nog even een kort overleg over de herinrichting van de rotonde Papenhoeflaan - Vierbergenweg tot een zgn. "streekeigen rotonde". Als je iets ziet, ga je het begrijpen.

Een groot deel van de middag wordt gevuld met een presentatie en introductie in gemeentefinancien voor het college. Heldere uiteenzetting over de P&C-cyclus, de begrotingssystematiek en de financiele perspectieven. 

Helaas moet ik daardoor een bezoek met de medewerkers van het stadserf en BOR aan de afvalscheidingsinstallatie in Utrecht missen. Tijdens afsluitende de bijeenkomst op het stadserf begrijp ik wel dat men erg onder de indruk is hoeveel van het afval nog gerecycled kan worden.
Met een flinke stapel leesvoer voor het weekend kom ik rond 20.00 uur weer thuis.


woensdag 30 april 2014

Toeval bestaat niet - 29 april

En dan nu de eerste echte werkdag op het stadskantoor. Kennismakingsronde over de werkvloer, door de sectorhoofden op hoofdlijnen ingewijd in het reilen en zeilen van de organisatie. Heb bij bakker Stijnman een paar pakken "Geelbuikjes" gehaald. Voor alle medewerkers een koekje bij de koffie, van een echte geelbuik. Toeval of niet, maar toen ik bij de bakker naar buiten liep, zag ik dat Theo en Ad van het stadserf op de Markt bezig waren met de brugleuning. Even een praatje gemaakt en het pakje geelbuikjes voor het stadserf meegegeven.

Op het stadskantoor hartelijk ontvangen door Henriette, die als secretaresse onze steun en toeverlaat zal zijn. Ooit zaten we op het VWO een jaar bij elkaar in de klas. Toeval?
Eerst naar de afdeling waar het geld binnenkomt en waar wordt toegezien op verantwoord uitgeven, de sector Middelen. Paar hoofdlijnen zijn snel duidelijk, er volgt nog een uitgebreide en diepgaande introductie gemeentefinancien voor het hele college. 

Bij BOR meteen enkele interessante projecten besproken die waarschijnlijk volgende week in het college komen. Doortimmerde plannen, goed onderbouwd, waarin is gezocht naar oplossingen met meerwaarde. Dat geeft energie!

Schuif nog even aan in het stadhuis. De burgemeester ontvangt daar een delegatie uit Rwanda en Burundi, die op werkbezoek zijn bij de VNG. Zijn geinteresseerd om van een burgemeester van een kleine gemeente te horen wat een koepelorganisatie als de VNG in de praktijk allemaal betekent. Maar ook hoe een kleine gemeente opereert tussen Rijk, provincie, omliggende gemeenten en andere overheden. 

Terug op het stadskantoor uitleg over de computersystemen. Aparte ervaring, terug in de tijd met Office 2003 :-) :-) Maar terecht dat er met het oog op de aanstaande ambtelijke samenwerking met Woerden even zeer terughoudend wordt gedaan met investeringen in ICT. 

Met het hoofd van de sector REV en een expert van de ODRU een overleg over het Archeologiebeleid. Hoe vinden we een goede balans in verschillende belangen? Goed gesprek over inhoud, procedures, wet- en regelgeving. Volgende week in de Raad.  
Toeval of niet? Tijdens mijn studie sociale geografie heb ik als bijvakken o.a. cultuurlandschapsgeografie en archeologie gedaan. Op het mondeling tentamen vroeg de hoogleraar waarom ik die vakken had gekozen. Naast pure interesse, was mijn verwachting een baan te vinden in de ruimtelijke ordening. En mochten er dan archeologische aspecten spelen, dan wilde ik dat goed kunnen begrijpen. Hoe bijzonder is het dan dat je bijna 30 jaar later, op je eerste echte werkdag als wethouder RO, meteen te maken krijgt met archeologiebeleid? Toeval bestaat niet!  

Vervolgens kennismaken met de medewerkers van REV. Ook hier betrokken mensen, met hart voor hun vak en veel kennis van de stad. Een afdeling waar veel te doen is.

Tussen de bedrijven door ook nog langs bij P&O, er liggen nog wat formulieren om in te vullen. Uiteraard ook gesproken over de samenwerking met Woerden. Daar kom ik binnenkort op terug.

Vanavond skeeleren. Zin in. Terwijl ik de e-mailoogst van de eerste dag wegwerk komt de burgemeester nog even binnenwippen. Onze eerste kennismaking was twee jaar geleden.....op de skeelerbaan. Toeval?

Koningsdag - 26 april

Stralend weer was het op Koningsdag. Om 9.30 de aubade op het stadhuis, met op de trappen vijftig(!) gedecoreerden. Het levende bewijs dat Oudewater een krachtige samenleving is, met honderden vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor verenigingen, zorg voor zieken en ouderen en het culturele leven. In zijn toespraak riep de burgemeester op om Oudewaternaren die dat verdienen voor te dragen voor een koninklijke onderscheiding. Daarna werd onder begeleiding van muziekgroep Oudewater het Wilhelmus gezongen. Uiteraard ook het Oudewaters volkslied. De kinderen lieten ballonnen op. Binnen in het stadhuis stond de oranjebitter klaar en werd een toast uitgebracht op de koning.

Toen met het college naar de Wulverhorst. Alle bewoners waren verzameld in de tuinzaal, waar ze gezamenlijk naar de televisie-uitzending van de viering van koningsdag zaten te kijken. Uiteraard met koffie met oranjegebak. Tijdens de gesprekjes met de bewoners blijkt dat zij allemaal vol verwachting uitzien naar 1 juli, de dag van de verhuizing naar de mooie grote kamers in de nieuwbouw.

In Hekendorp was het zoals vanouds een gezellige, sfeervolle opzet, met spelletjes en muziek op het pleintje achter ‘de Boezem’. Binnen werd geklaverjast, ’s-middags stond de ‘baggerrace’ op het programma. 
Leuk om even rond te kijken en een praatje te maken met de Hekendorpers.


Opening zwemseizoen - 25 april

Meteen de vuurdoop. Mijn eerste publieke optreden als wethouder sport was het openen van het zwemseizoen, tegelijk met de Koningsspelen.

Er is in Oudewater veel te doen rond het zwembad. Het huidige bad, ‘Ons Statenbad’ is hard aan vervanging toe. Het zwembad is een belangrijke voorzieningen en de vrijwilligers van SBZO bewijzen hoeveel het de inwoners eraan gelegen is deze in stand te houden. In het coalitieakkoord is vastgelegd dat de coalitie, mede gezien de financiële consequenties geen mogelijkheden ziet om een nieuw overdekt zwembad te ontwikkelen. Daarom gaan we twee varianten onderzoeken: herstel van het huidige bad of de realisatie van een nieuw buitenbad. Deze keuze is voor veel betrokkenen teleurstellend. Daarom kreeg ik van SBZO-voorzitter Pim van Baaren symbolisch de sleutel van het zwembad overhandigd. 

Omdat het heel belangrijk is met elkaar in gesprek te blijven is afgesproken dat SBZO op korte termijn een uitnodiging krijgt om met het college om de tafel te gaan.

Neemt niet weg, dat onder een stralende zon het zwemseizoen kon worden geopend. De kinderen van de Mariaschool stonden te trappelen langs de rand van het prachtig opgeknapte bad. De vrijwilligers van SBZO komt alle lof toe voor de wijze waarop zij ‘Ons Statenbad’ weer hebben opgefrist en klaargemaakt voor een mooi zwemseizoen.

Installatie

Na een korte en constructieve onderhandelingsperiode hebben de Onafhankelijken en het CDA elkaar gevonden in een coalitieakkoord. Samen met mijn collega Ad de Regt namens het CDA en onze burgemeester Pieter Verhoeve vormen wij de komende vier jaar het college.Donderdag 24 april zijn wij door de gemeenteraad van Oudewater geïnstalleerd. Een bijzonder moment, met mijn moeder, mijn gezin en veel familie op de publieke tribune. Nadat de geloofsbrieven akkoord waren bevonden ging de gemeenteraad unaniem akkoord met onze benoeming en installatie. De verdeling van de portefeuilles vindt plaats in het college. Daarbij zal ik onder andere ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, economische zaken, beheer openbare ruimte en personeel en organisatie voor mijn rekening nemen. Ad de Regt krijgt de zorg en het sociaal domein toebedeeld. Hij gaat ook de portefeuille financiën beheren. Naast zijn wettelijke taken wordt burgemeester Pieter Verhoeve verantwoordelijk voor het onderwijsbeleid, communicatie en recreatie en toerisme.