dinsdag 22 september 2015

Ondernemers kunnen met mij in gesprek over ondernemersklimaat


Als wethouder economische zaken ben ik geïnteresseerd in de mening van ondernemers! Daarom heeft de gemeente samen met KING (VNG) in 2015 onder ondernemers gepeild hoe zij denken over het de lokale economie en het vestigingsklimaat van Oudewater.

In het onderzoek werden vragen gesteld over de (online) dienstverlening, bereikbaarheid en de relatie die u, als ondernemer, heeft met de gemeente. Ook ging het onderzoek over lasten en regeldruk. De resultaten van het onderzoek zijn te bekijken.

Ik wil de resultaten van dit onderzoek graag met ondernemers bespreken. Daarom nodigen wij u uit om deel te nemen aan een webinar. Een webinar is een soort tv-uitzendig op internet waarbij u via de chat direct vragen kunt stellen.
Op woensdag 30 september a.s. kunt u via een link inloggen en meedoen aan het webinar. Na een korte presentatie kunt u direct uw vragen stellen en meepraten. U kunt aangeven wat u van de resultaten van de Ondernemerspeiling vindt en wat u belangrijk vindt voor de stad. Uw vragen worden meteen beantwoord.

Bent u een ondernemer in Oudewater? Dan bent u van harte uitgenodigd om deel te nemen aan het webinar, op woensdag 30 september van 17.30 tot 18.30 uur.

Hoe werkt het?

Meld u aan voor het webinar. Vul uw contactgegevens in en u ontvangt een bevestiging van de registratie. Op 30 september logt u, net voor 17.30 uur, in met deze link.

Voor ons fijn: laat ons a.u.b. uiterlijk maandag 28 september weten of u gaat deelnemen, dan hebben we een indicatie van het aantal deelnemers.

Wat heeft u nodig?
Een internetverbinding en een computer. Of een tablet/smartphone met de gratis GoToMeeting App. Download de webinar-software en u logt meteen in.

Heeft u nog vragen? Neem contact met Cees de Heer (heer.c@woerden.nl)

Graag tot ziens op 30 september via de chat!

donderdag 17 september 2015

Betrokken besturen

Deze weken vinden asfalteringswerkzaamheden plaats op de Hekendorperweg en de Hekendorpse Buurt. Dat was ook hard nodig op deze intensief bereden weg.
Voorafgaand hebben we tijdens een goed bezochte informatiebijeenkomst in het café in Hekendorp de bewoners uitgelegd wat er gebeurt. De volledige weg wordt voorzien van een nieuwe asfaltlaag. Door middel van belijning wordt de weg visueel versmald. Dat heeft een snelheidsremmend effect op het verkeer. Belangrijk voor de veiligheid. Omdat de weg veel gebruikt wordt door fietsers, is onderzocht welke mogelijkheden er zijn om de veiligheid voor fietsers te vergroten. Op de informatieavond is uitgelegd waarom uiteindelijk is gekozen voor versmalling met belijning.

Goed bezochte informatiebijeenkomst in café Goejanverwelle
De bewoners hadden diverse vragen over de planning van het werk, wanneer de weg precies was afgesloten, de bereikbaarheid van hun huizen en bedrijven, het aansluiten van de inritten naar de aanliggende percelen en verschillende andere technische details. Samen met de wegbeheerder van onze gemeente konden we antwoord geven op alle vragen. Gedetailleerde werktekeningen ondersteunden daarbij.

Na een klein uur was iedereen voldoende geinformeerd. Goed ook om te ervaren dat mensen het waarderen als je naar ze toekomt om in gesprek te gaan. Kleine moeite, graag gedaan!.


dinsdag 1 september 2015

Zwerfafval


Zwerfafval is een van de grootste ergernissen.
Afval op straat is niet alleen vies, het is slecht voor het aanzien en de beleving van de woonomgeving en veel afval vergaat nauwelijks.

Wat kan je daar aan doe? Om te beginnen zorgen voor voldoende bakken. Maar dan moet je ook weten waar veel zwerfafval is. Door samen te werken met de zwerfvuilambassadeurs en waar mogelijk te komen tot verbeteren. Met de horeca en winkeliers zijn afspraken te maken over het legen van de afvalbakken in de binnenstad.
Maar ook voorlichting en bewustwording zijn belangrijk. Niet alleen waar het gaat over rommel op straat gooien, ook over wat je wel of niet koopt.

Ik besef dat een deel van de problematiek op een hoger niveau ligt. Als het kabinet meegaat met de lobby van de verpakkingsindustrie en het statiegeld afschaft, hebben wij een probleem er bij. Als het kabinet besluit om statiegeld te heffen op blikjes en kleine petflesjes hebben we een oplossing er bij. Zo dicht ligt het bij elkaar…..

 

 
Zwerfafval staat op de agenda van duurzaamheidsplatform. Waarom? Omdat ik er van overtuigd ben dat het oplossen van dit probleem vooral van onderop moet komen. Het gaat primair om het voorkomen dat mensen troep op straat gooien, niet om het opruimen.
Je kunt ook zelf actief meedoen. Elke derde donderdag van de maand. Kijk eens op de website van de zwerfvuilambassadeurs (www.zwerfvuilambassadeurs.nl)

dinsdag 4 augustus 2015

Zwemmen, 10 juli

Mijn eerste jaar als wethouder is in grote mate gedomineerd door het zwembad dossier. Tientallen besprekingen met initiatiefnemers, SBZO, OZV, andere belanghebbenden. Meerdere debatten in het Forum en in de gemeenteraad. Een extra periode voor een externe doorlichting van de verschillende plannen.

Uiteindelijk moet je op basis van alle beschikbare informatie dan tot een keuze en een voorstel aan de gemeenteraad komen. Dat is niet gemakkelijk. Niet alleen vanwege de complexiteit van het vraagstuk. Vooral ook vanwege de grote betrokkenheid en de enorme inzet van bedrijven, vrijwilligers, verenigingen en gebruikers van het zwembad. Iedereen wil het beste. Als fervent sporter begrijp ik des te meer hoe belangrijk goede voorzieningen zijn. Een zwembad hoort bij Oudewater. Maar een zwembad moet ook passen bij Oudewater. Het moet haalbaar en betaalbaar zijn. En betaalbaar blijven. Uiteindelijk heeft de gemeenteraad op 9 juli in grote meerderheid ingestemd met het voorstel van Burgemeester en Wethouders om af te zien van het plan voor een overdekt zwembad. Omdat een nieuw openlucht zwembad beter past bij Oudewater. Dat traject gaan we nu verder in. Daarbij zal ik mij maximaal inspannen om SBZO en OZV aan boord te houden en actief te betrekken. Waarbij ik maar al te goed besef dat bij hen de teleurstelling over de door de gemeenteraad gemaakte keuze groot is.

Oudewater krijgt een nieuw openlucht zwembad
 

maandag 6 juli 2015

De wereld kijkt mee, 5 juli


Nadat op 3 juli de Koning ter ere van de officiële viering van 750 jaar stad een bezoek aan Oudewater had gebracht, maakten we op 5 juli weer een bijzonder evenement mee. Over het bezoek van de Koning is meer dan voldoende geschreven. Wat mij bijblijft is het enorme compliment toen Willem-Alexander ons Oudewater ‘de warmste stad van Nederland noemde’. Dat is zo, 365 dagen per jaar!


Wat een geweldige belevenis was de passage van de Tour de France. Even keek de hele wereld mee...
In een paar minuten was het voorbij, maar wat gaaf om dat mee te maken. Overigens, er zullen weinig mensen langs het parcours hebben gestaan die enig idee hebben van de omvang van de voorbereidingen. Veiligheid, bereikbaarheid, publiek in goede banen leiden, zorgen dat bezoekers van buiten de stad hun auto kunnen parkeren, het vraagt allemaal aandacht en inzet van medewerkers van de gemeente. Dat geldt ook voor het mogelijk maken van activiteiten langs het parcours en in de stad die door inwoners en ondernemers werden georganiseerd.

Iedereen kan zich voorstellen dat na afloop van dit weekend er hier en daar een zucht van verlichting werd geslaakt toen alles goed verlopen was.

donderdag 2 juli 2015

Minder borden, omdat het kan, 30 juni


Na de nodige voorbereidingen is de eerste slag gemaakt in het saneren van het woud aan (verkeers)borden dat onze mooie stad ontsiert. Iedereen kent (inmiddels kende) de ‘kerstboom’ met borden op de hoek van de Korte Havenstraat.

Deze kerstboom is inmiddels verleden tijd
Als je het navraagt, is er bij elk bord wel een verhaal waarom het er hangt. Maar het geheel is niet alleen soms onbegrijpelijk, het schiet zijn doel voorbij en is ronduit lelijk. En dat is jammer.
Vandaar dat ik stevig inzet op het verminderen van het aantal borden en bordjes. Niet alles hoeft weg, maar wat overblijft moet schoon, heel en vooral functioneel zijn. Om te beginnen zijn ruim 50 verkeersborden en groene verwijsbordjes uit het historische centrum verwijderd.

Daar blijft het niet bij. Ook op andere plaatsen in Oudewater staan veel overbodige of onduidelijke borden. Wie suggesties heeft, laat het mij maar weten. Bellen, e-mailen, langskomen op het stadskantoor, mij aanspreken in de stad. Ik hoor het wel!

zondag 28 juni 2015

Het proces voor de inhoud, juni 2015


Bij het maken van plannen is niet alleen de inhoud belangrijk, maar ook hoe het plan tot stand komt. Je moet belanghebbenden betrekken bij het maken van plannen. “Betrokken besturen” is niet voor niets de titel van ons coalitieakkoord. Door met mensen bedrijven en organisaties in gesprek te gaan creëer je vanaf het eerste moment veel meer draagvlak en bereik je dat plannen veel beter aansluiten bij de wensen en behoeften in de samenleving.

Een voorbeeld waar op deze manier wordt gewerkt is het opstellen van een nieuwe Woonvisie. Vroeger werd dan een bureau ingeschakeld dat op basis van veel cijfers, statistiek en trendberekeningen een dik rapport produceerde waar je dan weer een aantal jaren mee vooruit kon (of moest). Om vervolgens te constateren dat de werkelijkheid net even anders was.

Voor de nieuwe Woonvisie is een overlegplatform ingesteld, waar we samen nadenken over, en lijnen uitzetten voor de ontwikkeling van de woningbouw in Oudewater. Vertegenwoordigers van de woningbouwvereniging, de makelaars en Welzijn Oudewater zitten allemaal aan tafel en leveren actief inbreng. De gemeenteraad is zoals dat tegenwoordig zo mooi heet ‘aan de voorkant betrokken’, door in het Forum Ruimte open van gedachten te wisselen over een aantal belangrijke thema’s rond wonen en de woningmarkt in Oudewater.   

Wat we met elkaar hebben afgesproken is dat de woonvisie letterlijk moet zijn wat de titel zegt: een visie op de toekomst van het wonen in Oudewater. Waar het onder meer om zal gaan is de vraag hoe houden we Oudewater vitaal en hoe kan woningbouw daaraan bijdragen.

Soms is het wennen, deze andere aanpak, maar het is mijn stellige overtuiging dat het zijn vruchten afwerpt.